Griep en Verkoudheden

0
1440
Griep en Verkoudheden: PEA is zeer zinvol!

Griepbehandeling en -preventie heeft de laatste jaren voor aardig wat deining ge­zorgd. Het is duidelijk geworden dat farma­ceutische antigriepmiddelen, zoals Tamiflu en Relenza, vele vervelende bijwerkingen kunnen hebben en misschien zelfs helemaal niet werken. En over vaccinatie is ook veel te doen. Zelfs topexperts verschillen van mening. Studies naar de werkzaamheid van griepvaccins stemmen niet erg optimistisch. Jaarlijks zijn er wereldwijd 5 miljoen ernstig zieken door griep en in de geïndustriali­seerde landen maar liefst 500.000 doden. Maar… eindelijk is er een bewezen werk­zaam en veilig natuurlijk middel tegen griep: de lichaamseigen stof PEA.

Twee Nederlandse hoogleraren hebben in juli 2013 in een internationaal medisch tijdschrift een nieuwe aanpak onthuld om griep en verkoudheid te voorkomen en te behandelen met een natuurlijk middel. Het gaat om PEA, PalmitoylEthanolAmide. Het is een lichaamseigen stof die in Nederland beschikbaar is als supplement (PEA).

De hoogleraren hebben namelijk ontdekt dat in de 70er jaren van de vorige eeuw een zestal grote studies met in totaal meer dan 3000 mensen uitgevoerd zijn. Het ging om goed opgezette onderzoeken, die dubbel­blind en placebogecontroleerd waren, eisen die ook nu gelden voor dergelijk onderzoek. Onderzocht werd de stof PEA, en de werk­zaamheid ervan bij griep en verkoudheden. In een van die studies werden 468 vrijwil­ligers opgenomen, allen werknemers van de Skoda-autofabriek. Een andere studie omvatte 918 vrijwilligers, militairen tussen 18-20 jaar. In de eerste studie bleek dat het innemen van PEA de koortsepisodes en de symptomen koorts en hoofdpijn signifi­cant verminderden, met 45,5%. Het totale aantal dagen met griep was ook beduidend minder bij inname van PEA. Bij de militairen bleek dat de stof eveneens een meetbaar en belangrijk gunstig effect had op het voorko­men van griep en verkoudheden.

In al die zes studies bleek steeds dat dit middel bijzonder veilig was; er waren geen bijwerkingen en de kans op griep vermin­derde significant en duidelijk meetbaar. Bovendien kon de ernst van de griep, zelfs als je eenmaal griep had, verminderen. Dat gold ook voor kinderen, zelfs voor heel jonge kinderen van bijvoorbeeld 4 jaar.

Onderzoek prof. Rita Levi-Montalcini

Onderzoek naar de werking van PEA — in de jaren 90 van de vorige eeuw, door de Nobelprijswinnares Professor Rita Levi­Montalcini — heeft de belangstelling voor PEA weer aangewakkerd.

Er ontstond ineens veel meer interesse voor deze bijzondere stof. Voordien begreep nie­mand waarom het zo goed werkte en dat was, vreemd genoeg, een van de redenen waarom men weinig aandacht besteedde aan die griep- en verkoudheidsstudies. Maar inmiddels is uit meer dan 350 weten­schappelijke studies gebleken dat PEA de lichaamseigen afweer versterkt en over­matige, uit de hand lopende ontstekingen moduleert. PEA is een molecuul dat in onze cellen geproduceerd wordt als natuurlijk antwoord op ontstekingen en chronische pijnen. Zo is de laatste jaren gebleken dat dit middel chronische pijnen als gevolg van suikerziekte, hernia’s, carpaal-tunnel­syndroom en vele andere pijnsyndromen, kan verminderen. PEA is in deze zin een belangrijke bouwsteen van het natuurlijk helingsvermogen van ons lichaam.

Een grote groep mensen stelt geen prijs meer op chemische en farmaceutische griepremmers, noch op vaccinaties. Met het bekend warden van de werking van PEA bij griep en verkoudheden is een belangrijke nieuwe mijlpaal bereikt.

Patiënt met opkomende griep

Een man van 50 jaar, manager met een veel te drukke baan, krijgt vaak griep en verkoud­heden. Hij voelt dat aankomen doordat zijn neus gaat lopen en dan is hij meestal dagen­lang in de lappenmand. Op de eerste dag dat hij een loopneus kreeg en rillerig werd nam hij tweemaal daags twee capsules 400 mg PEA in. In tegenstelling tot wat normaal gebeurde zetten de klachten niet door en kon hij gewoon doorwerken. Het lappenmand-gevoel was op de tweede dag aanmerkelijk afgenomen en op de derde dag verdwenen.

Voor pijnstilling en ontstekingsremming verkiezen de meeste patiënten:

  • de in Nederland geproduceerde PEA-capsules van Russell
  • de in Italië geproduceerde PEA-tabletten van Epitech

Dosering en gebruik

PEA blijkt in de studies een beschermend effect te hebben en reduceert de kans op het krijgen van griep met 30-60%. Ook vermindert het de ernst van de symptomen en het ziektegevoel als de griep al aanwezig is. Resistentie tegen PEA van het griepvirus is niet aanwezig. In Nederland is PEA te verkrijgen als de pure stof in vegetarische PEA-capsules die 400 mg zuivere PEA bevatten. Geef de voorkeur aan PEA-producten met het PEA-opt keurmerk. Dit product is veilig en langdurig getest en is ook in de medische vakbladen beschreven als veilig en fysiologisch werkzaam.

Bij de eerste tekenen van griep of een opkomende verkoudheid is het handig meteen een relatief hoge dosis te nemen. Doseren kan makkelijk tot 30 mg per kilogram lichaams­gewicht. Meestal is tweemaal daags twee capsules voldoende. Gebruik het totdat de symptomen geheel verdwenen zijn. Tijdens het griepseizoen kan het zinvol zijn PEA in huis te hebben en preventief in te nemen. De dosis kan dan lager zijn, tweemaal daags 1 capsule van 400 mg.

PEA kan ingenomen worden samen met elk ander geneesmiddel of antipijnmiddel. Het kan zelfs de werking van pijnstillers vergro­ten, zo blijkt uit recente studies. Inmiddels is de stof bij vele honderdduizen­den patiënten toegediend zonder dat proble­matische bijwerkingen gemeld zijn. Het is ook goed door oudere patiënten te gebruiken.

Het is een natuurlijk en veilig alternatief voor de behandeling en het voorkomen van griep en verkoudheden.

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER