Pijnbehandeling door middel van lichaamseigen stof Palmitoylethanolamide

0
1463

In lichaamscellen zit een bijzondere stof, die chronische pijnen vermindert en uit de hand gelopen ontstekingen remt. Vooral in Italië en Spanje is door artsen veel ervaring opgedaan met deze stof en zijn er vele klinische studies mee gedaan, die allemaal positief waren. Elke arts en patiënt met chronische pijn zou ervan af moeten weten. Het is een ware doorbraak.

Daar waar de meest gebruikte moderne pijnstillers alleen invloed hebben op het celmembraan (het omhulsel van de cel), wat inhoudt dat ze de uitwisseling van stoffen blokkeren, gaat Palmitoylethanolamide (PEA) verder en dringt door tot in de kern van de zaak, namelijk de celkern.

In die celkern zit een kernreceptor (PARR-alfa), die als een soort schakelaar fungeert. Bij chro­nische pijnen en ontstekingen schakelt die receptor ‘aan’ waarbij er allerlei pijn verhogende en ontstekingsbevorderende stoffen worden aangemaakt.

Dit proces heeft bij acute pijn en bij infecties die door bacteriën veroorzaakt worden veel zin, omdat het lichaam dan gealarmeerd wordt dat er iets bijzonders aan de hand is. Bij chronische pijn en onbegrepen ontstekingen werkt dit proces juist averechts. Er ontstaat dan een chronische ontsteking die gezien kan worden als een oorlog zonder vijand. Dan ont­staat veel schade, zonder dat dit zinvol is.

Nu is het met PEA mogelijk om genoemde scha­kelaar uit te zetten. Het gevolg is dat er veel minder pijn verhogende en ontstekingsbevorde­rende stoffen worden aangemaakt, waardoor de bijbehorende klachten automatisch ook minder worden. Er ontstaat een wapenstilstand.

Pionier

Toen zij ver in de tachtig was, zat professor Rita Levi-Montalcini, winnares van de Nobelprijs voor geneeskunde, nog achter de microscoop. Zij beschreef in die jaren, begin jaren negentig van de vorige eeuw, een geheel nieuwe wijze om pijn en ontstekingen te behandelen. Niet met een middel dat uitgedacht is door chemici, maar met een molecuul dat ons eigen lichaam aanmaakt.

Praktijkvoorbeelden

  • Met de inzet van PEA hebben we te maken met een door­braak van de behandeling van chronische pijn. Een voormalig medisch directeur van een groot zieken­huis was 68 jaar toen hij last kreeg van ernstige pijn in de rug, die uitstraalde naar zijn rechterbeen. Op de scan was een forse hernia te zien. De neuroloog gaf hem de pijn­stiller pregabaline, en verhoogde telkens de dosering, maar dit had geen enkel effect, behalve dat de patiënt last kreeg van totale desoriëntatie met betrekking tot zijn tijdsbesef. De pijn werd echter niet minder en deze bleef 5 scoren op een schaal van o tot 10. De pijn was zelfs zo hevig dat hij de wan­hoop nabij was. Hem werd PEA 400 mg in poedervorm voorgeschreven, die hij driemaal daags gedurende tien dagen onder de tong moest laten oplossen. Na deze tien dagen is het poeder vervangen door 400 mg capsules, driemaal daags. Op de vierde dag meldde de patiënt verheugd dat hij geheel pijn­vrij was en dat hij ook geen pregabaline meer gebruikte. Dat is sindsdien zo gebleven.
  • Een patiënte was 80 jaar, stond nog midden in het leven en had vaginale pijnen. De chronische pijnen werden zo erg dat ze ten einde raad was; zalfjes en medicatie voorgeschreven door gynaecologen en dermatologen baatten niet. Doordat zij het bij het plassen uitgilde van de pijn dronk ze ook steeds minder. Een vaginale gel met PEA en een variant voor bekkenpijn gaven verlichting.

Professor Levi-Montalcini begon haar onderzoek in de Tweede Wereldoorlog, toen zij als Joodse arts binnen de universiteit geen onderzoek meer mocht doen. Bij gebrek aan werkruimte reorga­niseerde zij haar keuken totdat er een klein labo­ratorium was ontstaan. Hier bestudeerde Levi­ Montalcini zenuwgroei in kippenembryo’s. Tijdens de oorlog had zij erg veel originele ideeën en inzichten opgedaan, die zij in enkele toplabora­toria in de Verenigde Staten verder uitwerkte. Voor haar werk met zenuwgroeifactoren ontving ze in 1986 de Nobelprijs.

Zenuwgroeifactoren

Zenuwgroeifactoren kunnen een zeer positief effect hebben op de zenuwen, maar bij chronische pijn zijn dit soort factoren vaak minder prettig. Dat komt omdat ze de zenuwen en het omrin­gende weefsel te veel prikkelen, waardoor een soort chronische ontsteking ontstaat. In dat geval proberen lichaamscellen deze vorm van ‘stress’ zelf te behandelen door bepaalde pijnstillende en ontstekingsremmende stoffen aan te maken. Levi­ Montalcini vroeg als eerste voor deze pijnstillende en ontstekingsremmende werking van de lichaam­seigen stof palmitoylethanolamide aandacht van de wetenschappelijke wereld.

Bij chronische pijnen en ontstekingen, zoals her­niapijnen, pijn bij suikerziekte, prostaatpijnen en reuma, kunnen de lichaamscellen echter niet vol­doende PEA aanmaken. Gelukkig is het nu moge­lijk om deze lichaamseigen stof in de vorm van het voedingssupplement in grotere hoeveel­heden aan het lichaam toe te voegen.

Bij welke pijnen?

Omdat PEA dus een lichaamseigen pijnstiller en ontstekingsremmer is, past PEA bij veel soorten pijn.

Dit blijkt uit studies naar PEA bij onder andere:

  • neuropathische pijnen,
  • pijnen aan het kaakgewricht,
  • pijnen in de pols en handen,
  • gordelroospijnen,
  • rug- en beenpijnen,
  • pijnen na het trekken van de verstandskiezen,
  • pijnen bij endometriose.

 

Bovendien zijn er aanwijzingen dat deze stof ont­stekingen kan remmen, bijvoorbeeld in de huid bij dermatitis. Zelfs bij ernstige aandoeningen, zoals syringomyelie.

Bij dieren ontdekten dierenartsen dat PEA zinvol ingezet kan worden.

Hoe veilig is PEA?

PEA is anno 2011 door meer dan 800.000 patiënten in Europa gebruikt. De artsen die PEA voorschreven hebben tot nu toe bij geen van hun patiënten gevaarlijke of problematische bij­werkingen gevonden. In Nederland zijn er onge­veer 1000 patiënten die PEA gebruiken (mei 2011) en ook hier zijn geen bijwerkingen van betekenis geconstateerd.

Het middel is ook in twee studies onderzocht op effectiviteit en veiligheid. PEA werd ingezet naast twee andere veel voorgeschreven middelen tegen neuropathische pijnen, pregabaline en oxycodon.

Er waren geen problemen om de middelen samen in te nemen. Verder bleek dat de bij­werkingen van pregabaline en oxycodon door gelijktijdig PEA te gebruiken verminderd waren. Dat is een belangrijk klinisch gegeven. PEA beïn­vloedt verder ook geen andere middelen en kan zonder problemen naast pijnstillers of andere medicamenten gebruikt worden.

PEA is getest bij veel patiënten. Uit een rappor­tage van Epitech eind 2010 over het gebruik door ouderen – in totaal 355 personen tussen de 65 en 90 jaar – bleek de behandeling met PEA veilig en zonder bijwerkingen.

Inname en dosering

Het advies is PEA minimaal 2 maanden te gebruiken om een goed oordeel te kunnen vormen. In het algemeen bemerkt men binnen een periode van 2 maanden na inname van PEA of het bevalt. Afhankelijk van verschillende factoren kan dit bij sommige gebruikers langer duren.
Soms wordt ook pas na het stoppen met het gebruik van PEA duidelijk of PEA bevalt, omdat men pas dan het verschil ervaart tussen het wel of niet gebruiken van PEA.
Deze 2 maanden zijn een realistische evaluatieperiode, waarna de vervolgstappen te bepalen. Gebleken is dat 3 maal daags 1 capsule van 400 mg gedurende de eerste 2 maanden een goede instapdosering is.

Pas na twee maanden kan PEA goed beoordeeld worden. Vanaf dat moment wordt duidelijk of langer gebruik zinvol is.
Wanneer men na 2 maanden nog steeds tevreden is, kan de dosering waarschijnlijk worden verlaagd naar 2 maal daags 1 capsule van 400 mg.

Vanaf 4 maanden kan men overwegen om:
–    door te gaan met de inname van 2 maal daags 1 capsule
–    de inname terug te brengen tot 1 maal daags 1 capsule
–    de inname te beëindigen.

Indien men na het verlagen van de dosering minder tevreden is , wordt geadviseerd om de dosering weer te verhogen tot 2 of 3 maal daags 1 capsule.

Gebruikers kunnen zelf vaststellen of 2 maal daags 1 capsule van 400 mg voldoende is als onderhoudsdosering of dat toch een hogere dosis PEA  aan te bevelen is. PEA kan op elk gewenst tijdstip worden ingenomen, bij voorkeur met een periode van twaalf uur tussen elke dosis.
De capsules zijn gemakkelijk te openen. Bij slikproblemen kan het fijnverdeelde palmitoylethanolamide uit de capsule ook over de maaltijd gestrooid worden of ingenomen worden met bijvoorbeeld melk of yoghurt.

Om het optimale uit PEA te halen wordt geadviseerd om een PEA product te kiezen met het PEA-opt keurmerk.

Aanbeveling voor keuze PEA product

PEA-producten die door dokters en deskundigen worden aangeraden zijn die producten, die gedurende geruime tijd onder supervisie van medici zijn getest. Deze producten zijn getest op werkzaamheid en veiligheid. Ook is van deze PEA producten aangetoond, dat ze na inname de meetbare hoeveelheid PEA in het bloed verhogen.
Tot nu toe wordt enkel bij PEA producten die gepatenteerde micro-PEA bevatten aan die voorwaarde voldaan.
Producten die gepatenteerde micro-PEA bevatten zijn de Nederlandse PEA-opt capsules en de Italiaans PEA-m en PEA-um tabletten.

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER