Vier natuurlijke pijnstillers: de juiste stof, de juiste dosering

0
1683

Tegenwoordig komen er om de haverklap nieuwe supplementen beschikbaar met combinaties van natuurlijke stoffen, die op zich, in de juiste dosering en de juiste kwaliteit, inderdaad pijnstillend kunnen werken. Maar supplementen waarbij alleen maar uit marketingoverwegingen pijnstillende stoffen ingedaan worden moeten we mijden. Die preparaten zijn makkelijk herkenbaar omdat ze vaak heel veel verschillende stoffen bevatten, en van die stoffen dan duidelijk te weinig. Een combinatie preparaat bijvoorbeeld dat driemaal daags ingenomen wordt, en waar minder inzit per capsule dan 400 mg palmitoylethanolamide (PEA) is zinloos. PEA lager doseren is alleen ‘windowdressing’ zoals de Amerikanen dat zeggen, het ziet er boeiend uit, maar het gaat nergens over. Capsules dienen dan ook tenminste 400 mg PEA te bevatten. Dat als voorbeeld.

Kwaliteit en dosering van natuurlijke pijnstillende stoffen is de essentie die bepaalt of een patiënt daadwerkelijk baat bij een preparaat heeft. In het algemeen is de stelregel dat hoe goedkoper een supplement, hoe slechter de kwaliteit. Er zit dan bijvoorbeeld vaker het farmaceutische bind- en flowmiddel magnesiumstearaat bijgemengd. Magnesiumstearaat is een onnatuurlijke vetstof die niet in ons lichaam thuishoort en die de absorptie van andere stoffen kan remmen. Bij plantaardige middelen is dat vooral erg belangrijk, omdat de biologische beschikbaarheid bij goedkope middelen ronduit slecht kan zijn. Dan slik je het middel wel, maar er komt niet voldoende in je bloed, dus je hebt er niets aan. Hoedt u dus voor overmatig goedkope producten, en voor te lage doseringen.

Een casus: pijnlijke neuropathie bij diabetes

We beginnen met een herkenbare casus om aangegeven hoe natuurlijke pijnstilling in de praktijk tot resultaten leidt. De achtergronden van de keuzes staan beschreven in de hoofdstukjes die volgen op de casus.

Mevrouw A.W. is 66 jaar en heeft sinds 17 jaar diabetes type 2 waarvoor ze metformine krijgt. Ze heeft sinds 2 jaar in toenemende mate sok vormige gevoelloosheid aan de voeten en daarbij zenuwpijnen (anesthesia dolorosa). Behandelingen met amitriptyline hadden vrijwel geen effect, en mevrouw werd daar enorm warrig van en kreeg een erg droge mond. Ook andere klassieke pijnstillers deden weinig. De suiker was wel goed ingesteld. Ze was bij een natuurtherapeut geweest, die haar alfaliponzuur had voorgeschreven. Ze had het gevoel dat dat de zenuwpijn iets verlicht had, maar de pijn was noten score 6-8 over 10, en ze kon slecht slapen. Bij de eerste visite constateerden we dat ze veel te weinig alfaliponzuur nam, 1 300mg tablet. Ten eerste is een tablet niet zo handig vanwege het magnesium stearaat, ten tweede gebruikte ze racemisch gemengd alfa-liponzuur (rechts- samen met links-draaiend alfa-liponzuur, en ten derde was de dosering tenminste 50% te laag.

We zetten haar over op Rechtsdraaiende alfa-liponzuur capsules, en doseerden 3 maal daags een capsule van 100 mg (veel handiger gezien de halfwaardetijd). Daarop leken de pijnen te reageren, maar onvoldoende. Omdat we weten dat metformine de vitamine B12 voorraad uit kan putten, en omdat we de zenuwen wilden beschermen tegen de suikerschade, voegde we toe PEA capsules die PEA-opt en fysiologisch gedoseerd vitamine B complex bevatten, 3 maal daags een capsule. In de weken die volgde werd het leven aangenamer, de pijn zakte af en ‘s nachts kon mevrouw weer doorslapen. Een extra boost-periode van 2 weken met 3 maal 2 capsules PEA ingelast bracht nog meer winst en uiteindelijk was de pijn zeer hanteerbaar, een gemiddelde score tussen 2-4 per dag. En dat zonder klassieke pijnstillers, zodat geen bijwerkingen het leven van mevrouw bemoeilijkte!

De 4 meest relevante natuurlijke middelen tegen chronische pijn

De natuurlijke vier zijn achtereenvolgens:, Alfaliponzuur (ALP), Boswellia (BW), Curcuma (CC) en palmitoylethanolamide (PEA). Van deze 4 zijn de meeste overtuigende bewijzen voor de werking van de laatste (PEA). Voor de overige zijn er wat conflicterende gegevens, maar de ervaring van de meeste natuurgeneeskundigen en orthomoleculaire therapeuten is dat ook met die 4 veel boeiende resultaten te halen zijn. We beginnen met voor elk preparaat een belangrijke aanwijzing te geven. Al deze 4 preparaten zijn combineerbaar. Boswellia, Curcuma and Palmitoylethanolamide hebben naast de pijn remmende werking ook een duidelijke ontstekingsremmende werking; PEA en ALP hebben daarnaast een relevante anti-oxidant werking. PEA en ALP zijn lichaamseigen stoffen, BW en CC zijn plantaardige stoffen.

Alfaliponzuur

Aanwijzing: Kies altijd een ALP preparaat met uitsluitend rechtsdraaiend ALP, dat is de biologisch actieve variant en daardoor kan je de dosis lager houden, zodat de maag zo min mogelijk door het zuur belast wordt. Doseer tenminste 300 mg ALP per dag. ALP is het meest zinvol bij diabetische pijnen.

Boswellia

Aanwijzing: Kies voor een goed gestandaardiseerd preparaat en doseer stap voor stap naar omhoog, tot 2-3 capsules van 100-150 mg per dag. Acetyl-11-keto-beta-boswellic acid (AKBA) is de actieve stof, en daarop moet gestandaardiseerd zijn. De meest effectieve Boswellia preparaten bevatten 20–30% AKBA. Daarvan volstaat max. 300-500 mg per dag. Boswellia lijkt het meest zinvol bij reumatische pijnen

Curcuma

Aanwijzing: Kies voor een preparaat op basis van olie en zwarte peper; curcuma is erg lastig opneembaar en gebleken is dat het in een olie basis en met zwarte peper beter opneembaar is. De dosering is rond de 1000-1500 mg per dag. Hoe hoger de biologische beschikbaarheid is van het preparaat, hoe minder je hoeft te doseren. Alleen zijn er maar heel sporadisch die gegevens beschikbaar. Curcuma lijkt het best inzetbaar bij artrosepijnen.

Palmitoylethanolamide

Aanwijzing: Kies een PEA preparaat met het PEA-opt keurmerk, alleen van die preparaten weten we dat na inname het PEA gehalte in het bloed aanmerkelijk stijgt en alleen die preparaten zijn jaren lang onder begeleiding van artsen getoetst op veiligheid en werking. Doseer tenminste 3 maal daags 400 mg. PEA is breed inzetbaar bij alle chronische en neuropathische pijnen.

Alfaliponzuur

Alfaliponzuur is vooral goed onderzocht bij pijn door diabetes en diabetes pijnen en in Duitsland zelfs als geneesmiddel geregistreerd is. Alfa-liponzuur is een zogenaamd co-enzym dat een belangrijke rol speelt in de citroenzuurcyclus. Dat is een serie van biochemische processen die in een cyclus verlopen waardoor suiker (glucose) wordt omgezet in energie (ATP). Alfa-liponzuur en zijn afbraakproduct dihydroliponzuur werken als anti-oxidanten: dat zijn stoffen die de zogenaamde vrije zuurstofradicalen onschadelijk kunnen maken. Zuurstofradicalen zijn reactieve moleculen die structuren van het lichaam aantasten, zoals zenuwschedes en celmembranen. De werking is in vele klinische studies gedocumenteerd. De stof wordt voor de behandeling van zenuwschade al meer dan 30 jaar voorgeschreven in Duitsland, vooral bij suikerziekte en alcoholmisbruik.

Alfa-liponzuur wordt het meest ingezet bij Diabetes Mellitus type II. Bij deze vorm van suikerziekte, die vaak op latere leeftijd optreedt, reageert het lichaam niet goed meer op insuline om glucose de cellen in te pompen. Diabetespatiënten hebben een chronisch verhoogde bloedsuikerspiegel, wat allerlei symptomen kan veroorzaken zoals polyneuropathie (pijn, branderigheid, doof gevoel, vreemde sensaties), verslechterde bloedvaten en veel dorst en plassen. Het is dus van belang om de bloedsuikerspiegel zo goed mogelijk binnen de marges te houden.

Diverse studies tonen aan dat alfa-liponzuur oraal of intraveneus een mild positief effect kan hebben op de klachten en op de verhoogde bloedsuikerspiegel. De stof werkt echter niet alleen op de bloedsuikerspiegel. Kies altijd voor rechtsdraaiend alfaliponzuur, liefst zonder magnesiumstearaat als vulmiddel. Dosis: van 3 maal 100 mg tot 3 maal 200 mg per dag (dagdosis tussen 300 en 600 mg van R-alfa-liponzuur).

Bijwerkingen: zuurbranden, obstipatie. Kan het anti-diabetische effect van andere middelen versterken, dus opletten!

Boswellia

Voor patienten met pijn door reumatische artritis, colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn is een interessant preparaat beschikbaar gekomen: Boswellia Daar wordt op dit moment op verschillende plaatsen verder onderzoek naar gedaan. Dit preparaat is een plantaardig geneesmiddel uit de ayurvedische geneeskunde, dat hetzelfde effect heeft als corticosteroiden en de basis vormt van wierook! De werking is farmacologisch onderzocht en berust op het remmen van het ontstekingsproces via de zogenoemde leucotriënen-remming. Leucotriënen zorgen in het lichaam voor het aanwakkeren en onderhouden van het ontstekingsproces. Boswelliazuren remmen het enzym, 5-lipoxygenase die een sleutelrol speelt in de aanmaak van leucotriënen. De dosis van een geconcentreerd Boswellia preparaat met 30% BWA is 100mg of 250mg per dag, en dan wordt gezegd dat het de pijn binnen 1 tot enkele weken vermindert en de beweeglijkheid van gewrichten verbetert. Neem het niet bij maagklachten of bij gebruik van anti-maagzuur tabletten.

Bijwerkingen: misselijkheid, zuurbranden of diarree. Niet samen met NSAIDs innemen.

Curcuma

Curcuma is een eeuwenoud geneeskrachtig kruid, dat in de ayurvedische geneeskunde uitgebreid bekend is. Sinds enkele jaren wordt het steeds duidelijker dat Curcuma veel te bieden heeft, mits je een biologisch beschikbaar preparaat slikt. Curcuma zo uit het kruidenpotje komt namelijk na inname bijna niet in het bloed. Wel als je zwarte peper toevoegt en het verwarmt in vet (bv in kokosolie).

Professor Bharat B. Aggarwal van de universiteit van Texas (VS) heeft kortgeleden samen met collega’s een steen in de vijver gegooid en nu ontstaan hopelijk de rimpelingen. Zij zeggen dat een plantaardig middel, Curcuma, vermoedelijk net zo zinvol werkt als super dure farmacie middelen, omdat ze hetzelfde werkingsmechanisme hebben. En bovendien heeft het plantaardige middel niet de vreselijke bijwerkingen van het industrie middel. Dat alles op basis van een grote meta-analyse waaruit blijkt dat Curcuma duidelijk ontstekingsmediatoren in het bloed kan remmen.

Er is niets tegen om een goed Curcuma product te proberen als je psoriasis, colitus ulcerosa of pijn bij reuma hebt.

Curcuma samen met kaneel lijkt geen goede combinatie, want beiden beïnvloeden de bloedplaatjes en dus de bloedstolling. Bij chronisch gebruik kunnen buikklachten optreden. Bij galstenen en maagzweren niet nemen.

Palmitoylethanolamide

PEA kan geheel vrij van bijwerkingen is en zonder problemen samen met andere medicijnen ingenomen kan worden. Het remt op natuurlijke wijze pijn en chronische ontstekingen. PEA behoort tot de groep der autacoiden, lichaamseigen lokale hormoonachtige stuurmoleculen. PEA speelt hoogstwaarschijnlijk een centrale rol in de bescherming van onze eigen cellen tegen stress en schade, en het heeft ook reparerende eigenschappen. Bij chronische sportletsels kan het daarom een waardevolle bijdrage leveren.

PEA heeft geen bijwerkingen van betekenis, en PEA kan naast elk ander middel ingenomen worden. De capsules PEA met lage doseringen vitamines B lijken een voordeel te hebben, we hebben daarop meer mensen goed zien reageren. Deze synergie heeft ook een moleculair biologische basis.

Palmitoylethanolamide is onderzocht in een groot aantal pijnsoorten, van herniapijn tot en met artrose pijn, rugpijn, carpaal tunnel syndroom pijn en pijn bij diabetes en pijn na chemokuren; het kan voor alle soorten pijn geprobeerd worden. Er is momenteel een enorme belangstelling aan het ontstaan voor dit middel, op wereldwijde schaal nadat het vele tientallen jaren een sluimerend bestaan heeft geleid in Italië. Recent hebben we ook een publicatie het licht doen zien over de waardevolle bijdrage van PEA bij onbegrepen vaginale en bekkenpijnen.

Omdat PEA nog niet zo bekend is, beelden we hier resultaten af van PEA gehaltes in het bloed na inname van de gouden standaard op dit gebied; de Italiaanse gemicroniseerde PEA tabletten (die echter ook magnesium stearaat bevatten) en de PEA capsules van Nederlandse bodem die uitsluitend zuivere PEA bevatten, zonder toevoeging van chemische- of farmaceutische hulpstoffen en voorzien zijn van het PEA-opt keurmerk (speciale geoptimaliseerde formulering). Je ziet dat beide producten tot aanzienlijke verhogingen van PEA in het bloed leiden.

 

Voor alle genoemde middelen geldt: Probeer het middel 2 maanden voordat je een eindoordeel vormt. Dat is niets vreemds, en wordt ook aangeraden voor reguliere pijnstillende stoffen zoals amitriptyline en gabapentine.

PEA gehalte in het bloed gemeten op verschillende tijdstippen na inname laten zien dat het PEA in ons lichaam daadwerkelijk behoorlijk veel hoger wordt na het innemen van of Italiaanse PEA tabletten of de Nederlandse PEA-opt capsules.

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER